Henning G. Kruses Fond

Fonden gavner bredt i det sydvestjyske og støtter almennyttige / almenvelgørende formål, forskning og erhvervsudvikling.

Søg Støtte

Om fonden

Initiativtageren er en af ​​pionererne inden for dansk olie –og gasaktivitet. Efter mange års drift / salg af virksomheder har Henning Georg Kruse sammen med sine børn, Marianne og Lars Kruse, i 2016 stiftet den almennyttige, velgørende fond med hjemsted i Esbjerg.

Det 100 procent familieejede Henning G. Kruse Holding A / S har indskudt en del af selskabet egenkapital i stiftelsen af ​​Henning G. Kruses Fond.

Grundkapitalen er i stiftelsesåret 50 millioner kr., som skal konsolideres og generere midler til at realisere formålet:
At støtte almennyttige / almenvelgørende formål, forskning og erhvervsudvikling.

"Fonden skal primært gavne bredt i Sydvestjylland. Støttemulighederne er dog ikke geografisk begrænsede. Projekter andre steder kan komme i betragtning – især når de også kan styrke udvikling og i øvrigt medvirke til at fremme brede interesser i landsdelen."

—Henning G. Kruse

Udlodning

Det er stifternes ønske, at udlodningen af fondens midler kommer så mange som muligt til gode ved at støtte objektivt nyttige formål:

Kulturelle, kunstneriske, sociale, miljømæssige, humanitære og videnskabelige - ikke privat forbrug, nyanskaffelser, rejseaktiviteter eller imødekommelse af andre behov ud fra alm. trangsbegreber.

Fonden ønsker ikke mindst at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, der kan muliggøre og/eller forbedre udnyttelsen af jordens ressourcer – og samtidigt understøtte erhvervsudviklingen i den vestlige del af Syddanmark.

Fondsledelsen

  • Bestyrelsen i Henning G. Kruses Fond udgøres af:
  • Marianne Kruse (formand)
  • Mette Fur Lisby
  • Peter Kirk Larsen
  • Susanne Holte

Søg om støtte

Venligst benyt ansøgningsformularen herunder, alle felter bedes udfyldt. Ansøgninger modtages kun via vores onlineansøgningsskema.

Fondsbestyrelsen mødes fire til seks gange årligt. Alle ansøgninger behandles hurtigst muligt, hvorefter fonden kan anmode om yderligere materiale / dokumentation for at opnå et sikkert beslutningsgrundlag.