“Fonden skal primært gavne bredt i Sydvestjylland. Støttemulighederne er dog ikke geografisk begrænsede. Projekter andre steder kan komme i betragtning – især når de også kan styrke udvikling og i øvrigt medvirke til at fremme brede interesser i landsdelen.” Henning G. Kruse

UDLODNING

Det er stifternes ønske, at udlodningen af fondens midler kommer så mange som muligt til gode ved at støtte objektivt nyttige formål:

Kulturelle, kunstneriske, sociale, miljømæssige, humanitære og videnskabelige.

Fonden ønsker ikke mindst at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, der kan muliggøre og/eller forbedre udnyttelsen af jordens ressourcer – og samtidigt understøtte erhvervsudviklingen i den vestlige del af Syddanmark.

FONDSLEDELSEN

Bestyrelsen i Henning G. Kruses Fond udgøres i stiftelsesåret af:

  • Direktør Henning G. Kruse (formand)
  • Cand. ling. merc. Marianne Kruse
  • Fhv. museumsdirektør Morten Hahn-Petersen
  • Advokat Peter Kirk Larsen

Persondatapolitik for Henning G. Kruses Fond